Новини
29/12/2015 Переваги цифрового обладнання.

Сучасне цифрове обладнання або старі та добре знайомі прилади   »


22/12/2015 Навчально - методичний посібник для цифрових...

Для організації роботи із цифровим вимірювальним комплексом створено навчально-методичний посібник/   »


10/12/2015 Навчальний семінар у Вишнівській школі №3

Розумники відвідали Вишнівську загальноосвітню школу №3 з навчальним семінаром.   »Анонси
30/04/2014 ГРАФІК РОБОТИ ТМ «РОЗУМНИКИ» НА ТРАВНЕВІ СВЯТА

Графік роботи ТМ «Розумники» у святкові дні   »


09/04/2013 Благодійне пожертвування комп’ютерів для «Охмадит»

Запрошуємо всіх прийняти участь у благодійному пожертвуванні комп’ютерів для маленьких пацієнтів лікарні «Охмадит».   »


07/03/2013 Вітаємо зі святом 8 березня!

Безцінні наші жінки! Вітаємо вас зі святом весни, любові, тепла та радості!   »150 x 220

Головна » Науково-методична підтримка

 Сторінки         1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   » Статей на сторінці   Сортувати за

01/01/1970
...
30/11/1999
...
30/11/1999
...
ВІД ТЕОРІЇ - ДО ПРАКТИКИ КОНЦЕПЦІЯ ПРОГРАМНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІ
26/03/2010 [доступна тільки для користувачів на платній основі]
В статті описується досвід підготовки педагогічних засобів з навчання іноземних мов.
МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА В НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОМУ КОМПЛЕКТІ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
31/03/2010 [доступна для зареєстрованих користувачів]
Важливою умовою використання педагогічних програмних засобів в навчальному процесі є готовність вчителів до роботи з електронними ресурсами. Сучасні педагогічно ефективні електронні засоби навчального призначення, як правило, створюють, щоб забезпечити можливість реалізації сучасних педагогічних технологій. Тому вчителю для ефективного використання таких електронних ресурсів недостатньо просто володіти інформаційно-комунікаційними технологіями, а необхідно також вміти застосовувати інноваційні педагогічні технології, сучасні методи та організаційні форми навчання. Для підвищення ефективності в...
ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК – АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ В ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ
07/04/2010 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В.І. Доротюк, канд. псих. наук Інститут педагогіки АПН України Постановка проблеми. Розвиток шкільної освіти сьогодення органічно пов'язаний з підвищенням рівня її інформаційного потенціалу. Ця характерна межа багато в чому визначає як напрям еволюції самої освіти, так і майбутнє всього суспільства. Для найуспішнішої орієнтації у світовому інформаційному просторі, підвищення якості навчально-виховного процесу необхідним є оволодіння учнями та вчителями сучасним інформаційним інструментарієм. В сучасній педагогічній практиці важливе місце належить електронним носіям інформації – елект...
МІСЦЕ ПРОФКОНСУЛЬТАЦІЇ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ
07/04/2010 [доступна тільки для користувачів на платній основі]
Постанова проблеми. Вибір професії - складний і відповідальний крок у житті кожної людини, від якого багато в чому залежить її майбутня доля. Правильно вибрати професію - значить знайти своє місце в житті. Поспішність, і легковажність уданому випадку неприйнятні, вони можуть зруйнувати життєві устремління, дезорієнтувати кар’єрну траєкторію тим самим роблячи людину нещасною. Необхідність профорієнтаційних послуг з'явилася в суспільстві досить давно. Минуло вже більше 100 років з тих пір, коли в Страсбурзі у Франції відкрився перший кабінет профорієнтації. Усім добре відомо, що на поча...
СУТНІСТЬ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ
12/04/2010 [доступна для зареєстрованих користувачів]
СУЩНОСТЬ КОНТРОЛЬНОЙ ФУНКЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В статье анализируются научные представления о месте контрольной функции в границах единичного управленческого цикла в образовании. Рассматривается специфика, цель и основное назначение контроля в управлении образованием.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ПСИХОДІАГНОСТИКИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
13/04/2010 [доступна тільки для користувачів на платній основі]
Постановка проблеми. Вирішення проблеми профільного навчання неможливе без опори на певні показники (індикатори), що встановлюють зв'язок між вибраним профілем і комплексом об'єктивних і суб'єктивних чинників. Об'єктивні чинники відображають результати взаємодії учня з зовнішнім середовищем, опосередковані через такі кількісні і якісні дані як: успішність, участь в різних конкурсах, олімпіадах, змаганнях, гуртках, факультативах; соціальна активність культурно-масового характеру - КВК, концерти, участь в позашкільних формальних і неформальних заходах. Суб'єктивні чинники мають безпосереднє відн...
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ
13/04/2010 [доступна для зареєстрованих користувачів]
Розвиток сучасних інформаційних технологій впливає на методичні системи навчання всіх дисциплін, зокрема на цілі навчання, зміст, методи, засоби, організаційні форми. Цілком природним є проникнення інформаційних технологій і в освітні сфери і поява в зв`язку з цим нових інформаційних технологій навчання, що базуються на комп`ютерній підтримці навчально-пізнавальної діяльності. Однією з пріоритетних методичних задач є розробка інформаційної моделі супроводження педагога, інформаційної моделі інтеграції педагогічного досвіду. Інтегрування в педагогічну практику таких засобів як електронна пошта...
МІСЦЕ ПРОФКОНСУЛЬТАЦІЇ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ.
13/04/2010 [доступна тільки для користувачів на платній основі]
Постанова проблеми. Вибір професії - складний і відповідальний крок у житті кожної людини, від якого багато в чому залежить її майбутня доля. Правильно вибрати професію - значить знайти своє місце в житті. Поспішність, і легковажність уданому випадку неприйнятні, вони можуть зруйнувати життєві устремління, дезорієнтувати кар’єрну траєкторію тим самим роблячи людину нещасною. Необхідність профорієнтаційних послуг з'явилася в суспільстві досить давно. Минуло вже більше 100 років з тих пір, коли в Страсбурзі у Франції відкрився перший кабінет профорієнтації. Усім добре відомо, що на поча...
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ. ПРОБЛЕМИ, ДОСЯГНЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ.
13/04/2010 [доступна тільки для користувачів на платній основі]
Постановка проблеми. Професійна орієнтація старшокласників – кінцева і основна мета функціонування профільної школи. Відповідно до концепції профільного навчання у старшій школі та Національної доктрини розвитку загальної середньої освіти, сучасна школа має функціонувати як профільна. Завданням профільної школи є підготовка всебічно розвиненої, професійно зорієнтованої особистості. Таке бачення загальної середньої освіти відповідає загальним тенденціям розвитку суспільства та держави. Зараз повсюдно можна спостерігати невідповідність між принципом формуванням профільних класів та запитом...
ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ КОМПЕТЕНТНИХ В ВИКОРИСТАННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
13/04/2010 [доступна тільки для користувачів на платній основі]
Кожна школа, орієнтована на прогресивний розвиток та відповідність часу потребує кваліфікованих кадрів. Основні зміни в організації навчально - виховного процесу полягають в активному залученні до нього інформаційно – комунікативних технологій. Впровадження ІКТ залежить від матеріально – технічної бази школи та навчально – методичного забезпечення. Педагог повинен знати прийоми і методи використання засобів ІКТ в різних видах і формах учбової діяльності; уміти використовувати засоби ІКТ у своїй професійній діяльності; володіти методикою використання ІКТ у наочній області; вол...
ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ.
13/04/2010 [доступна тільки для користувачів на платній основі]
Постановка проблеми. Інтегративні й глобалізаційні процеси в політичній, економічній, соціальній, культурній, освітній сферах, які відбуваються у світі, сучасні розбудові процеси в Україні потребують модернізації національної системи освіти і зумовили перехід до 12-річної школи. Закон України “Про загальну середню освіту”, з одного боку, законодавчо закріпив прогресивні зміни, що відбулися в розбудові української загальноосвітньої школи в перші роки незалежності держави у посттоталітарному періоді, а з іншого – заклав низку суттєво нових підходів до розвитку системи освіти і ...
РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ У СТАНОВЛЕННІ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ.
13/04/2010 [доступна тільки для користувачів на платній основі]
Постановка проблеми. Профілізація старшої школи є одним з найбільш позитивно оцінених заходів модернізації. Вона не порушує радикально традиції шкільної освіти, крім того, її переваги і цілі достатньо очевидні. За даними масового опитування цей захід також сприймається як більш важливий і позитивний, займаючи чільне місце серед інших процесів становлення сучасної школи . Учні та батьки розуміють профільне навчання як можливість зменшення затрат на подолання бар’єру «школа-вуз». Старшокласники у профілізації бачать, крім цього, механізм, що дозволяє враховувати при навчанні...
СТАН І ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ
23/07/2010
...
КОНСТРУЮВАННЯ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ
23/07/2010
Освещены методические и дидактиченские подходы в конструировании учебников для учащихся профильной школы, а также для средних учебных заведений: школ, гимназий, колледжей, лицеев.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЮ «СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ» ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ШКІЛ
23/07/2010 [доступна тільки для користувачів на платній основі]
В статье раскрыты содержание и структура методических рекомендаций и особенности преподавания учебного модуля «Стратегическое управление образовательной организацией».
МОДЕЛЬ ПІДРУЧНИКА ШКОЛИ МАЙБУТНЬОГО[colon] СУСПІЛЬНІ ТА ДИДАКТИЧНІ ВИМОГИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ
23/07/2010 [доступна тільки для користувачів на платній основі]
Статья посвящена проблеме создания учебника будущего, которая рассматривается в контексте моделирования школы будущего. Изучаются основные требования к учебнику для школы будущего, прогнозируются его наиболее значимые черты.
РОЛЬ ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА У ФОРМУВАННІ ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ
23/07/2010
В статье освещается вопрос дидактических особенностей отображения в содержании школьного учебника общеучебной составляющей. Обосновывается подход к систематизации общих учебных компетентностей школьников, обобщенный в виде таблицы, анализирующей шесть основных блоков этих компетентностей с перечислением основных составляющих их видов учебной деятельности. В качестве примера приводится анализ структурно-содержательных возможностей школьного учебника для системного формирования общеучебных компетентностей учеников.
МІСЦЕ ПІДРУЧНИКА У САМООСВТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ
23/07/2010
В статье рассматривается вопрос о формировании навыков самообразования школьника и роли учебника в организации этой деятельности. Приводятся примеры применения учебной книги в некоторых методах интерактивного обучения. Как практикующий учитель автор статьи уверен, что учебник можно интересно и эффективно использовать даже на уроках информатики, параллельно с практической работой на компьютере.
ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я УЧНІВ
23/07/2010 [доступна тільки для користувачів на платній основі]
В статье описаны проблемы и результаты анализа проведенных исследований влияния применения компьютерной техники с использованием электронных учебников на здоровье учащихся. Определены рекомендации для оптимизации динамики работоспособности учащихся.
МЕТОДИКА РОБОТИ З ЦИФРОВИМИ ПІДРУЧНИКАМИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
23/07/2010 [доступна тільки для користувачів на платній основі]
В статье раскрыты приоритетные функции применения цифровых средств обучения английскому языку в школе; представлены результаты анализа уроков, которые проходят с использованием современной компьютерной техники в системе он-лайн и получения информации через сеть Інтернет. Показаны методические возможности применения цифровых учебников во время обучения английскому языку в современной украинской школе.
ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК У РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ
23/07/2010 [доступна тільки для користувачів на платній основі]
В статье рассматриваются проблемы создания электронного пособия будущими учителями математики и физики, определяется круг средств ИКТ, которыми должны владеть студенты, а также исследовательские умения, которые развиваются у студентов в процессе создания электронных пособий.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ВИМОГИ ДО КОНСТУЮВАННЯ І СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ
23/07/2010
В статье определен перечень организационных, педагогических, технических требований к конструированию и созданию електронних учебников как нормативных средств обучения. Описаны их назначения и содержание.
ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗМІСТУ ВІТЧИЗНЯНИХ ШКІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКТІВ З ІНОЗЕМНИХ МОВ
23/07/2010 [доступна тільки для користувачів на платній основі]
В дидактическом аспекте автор рассматривает проблему конструирования и внедрения компьютерных технологий в школьный учебный процесс. В статье анализируются подходы, на основе которых созданы отечественные электронные учебники иностранного языка для начальной и основной школы. Также автор отмечает их преимущества и недостатки.
ДИДАКТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ЗМІСТУ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
23/07/2010 [доступна тільки для користувачів на платній основі]
Стаття присвячена дослідженню проблеми створення сучасного підручника і електронних носіїв. Особлива увага приділяється вивченню дидактичних і методичних принципів побудови змісту мультимедійних навчальних презентацій, які є засобом формування професійної іншомовної компетентності у майбутніх філологів.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ
23/07/2010
В статье обосновывается необходимость разработки учебно-методического комплекса по ”медицинской биологии” для обеспечения тех студентов высших медицинских учебных заведений ІІІ-ІУ уровней аккредитации, подготовка которых ведется по специальности ”медицинская психология”. Акцентируется внимание на необходимости учета индивидуальных особенностей, интересов и склоностей к определенным видам профессиональной деятельности студентов при создании расчитанных на них учебных книг, что будет способствовать изучению студентами медицинской биологии.
МЕТОД ПРОЕКТІВ У ПРОФІЛЬНОМУ НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ В 10-11 КЛАСАХ
23/07/2010 [доступна тільки для користувачів на платній основі]
Н.Д.Мацько, канд. пед. наук Інститут педагогіки АПН України Постановка проблеми. Активізація розумової діяльності учнів при вивченні математики потребує зм...
ЗАОХОЧУВАЛЬНІ БОНУСИ ТА ДОДАТКОВІ СЕРВІСИ ДЛЯ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ КОРИСТУВАЧІВ
03/09/2010 [доступна для зареєстрованих користувачів]
Крім спрощенної процедури придбання товарів та послуг, сервісів коммунікації, спілкування за інтересами, для зареєстрованих користувачів надаються спеціальні матеріали у різних розділах сайту..
ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
13/09/2010
В статье раскрыто особенности содержания и структуры электронного учебника и методики его использования на уроках родного (украинского) языка в старшей школе с учетом подготовки учащихся к внешнему оцениванию уровня их учебных достижений.
ПІДРУЧНИК З ІСТОРІЇ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
13/09/2010
В статье рассмотрены возможности школьного учебника как средства организации познавательной деятельности учащихся, проанализированы отдельные недостатки в процессе создания современной учебной книги, предложено авторское видение подходов при выборе форм и способов структурирования учебного материала, формировании методического аппарата учебника, обеспечения его полифункциональности.
КРАЇНОЗНАВСТВО, 10КЛ. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛОІППО )
02/12/2010
Гладкова Л. І., вчитель англійської мови Свердловського ліцею №1 (за матеріалами Луганського обласного Інституту післядипломної педагогічної освіти) Країнознавство, 10 клас Topic: English schools Aims: to develop students’ speaking and listening skills, to generalize material about English schools, to enhance students’ creative thinking. Educational: to extend knowledge of students about the system of the country, the language of which they study. Developing: to stimulate the personal interest, to develop interest of students in learning English. Equipment: ...
ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ (ОБСЛУГОВУЮЧА ПРАЦЯ) 6 КЛ. (за матеріалами ЛОІППО)
23/12/2010
Петрова Людмила Миколаївна, вчитель трудового навчання Свердловського ліцею №1 (за матеріалами Луганського обласного Інституту післядипломної освіти) Трудове навчання (обслуговуюча праця) для учнів 6 класу Тема: Художнє конструювання виробів. Мета: ознайомити учнів з історією розвитку форм різних виробів, із поняттями: базова форма, моделі-аналоги; допомогти формувати уміння створювати ескізи моделей-аналогів, розпізнавати та аналізувати їх; сприяти розвивати художнє мислення, просторову уяву учнів; викликати інтерес до професії художника-модельєра. Обладнання, матеріали та наочність:...
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ОСВІТИ» ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ШКІЛ
28/12/2010
В статье раскрыто общие подходы стратегий обучения руководителей школ в рамках проекта на примере учебного модуля «Информационное управление в сфере образования».
ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ (Проблеми, завдання, шляхи вирішення)
28/12/2010 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье описаны проблемы и результаты анализа проведенных исследований влияния применения компьютерной техники с использованием электронных учебников на здоровье учащихся. Определены рекомендации для оптимизации динамики работоспособности учащихся.
ГЕОГРАФІЧНІ КАРТИ В ПІДРУЧНИКАХ ГЕОГРАФІЇ
29/12/2010 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье освещаются вопросы использования географической карты при изучении географии в учебниках 6, 7 и 8 классов. Раскрыто роль и значение карты в работе с учебником, показаны методы и приемы изучения отдельных программных тем. Даны методические рекомендации в изучении текста учебников в связи с рассмотрением карт в атласе и учебниках.
ПОНЯТТЯ ПОЗАКЛАСНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
21/01/2011
Позакласна робота — різноманітна освітня і виховна робота, спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей, організована в позаурочний час педагогічним колективом школи. Позашкільна робота — освітньо-виховна діяльність позашкільних закладів для дітей та юнацтва.
КОЛЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
24/01/2011
Учитель пропонує для колективу ситуацію (повідомлення, факт, проблему), яка б сприяла мобілізації учнів на прийняття важливих рішень щодо планування подальшої роботи; розвиває теми, запропоновані окремими школярами; звертає увагу учнів на певні елементи змісту матеріалу, важливого для вирішення певних питань. Таким чином формулюється мета та завдання подальшої діяльності.
РОБОТА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
24/01/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
Позакласна і позашкільна виховна робота є невід'ємною складовою усієї системи освіти і виховання підростаючого покоління. Варто розрізняти поняття "позакласна виховна робота" і "позашкільна виховна робота". Позакласна виховна робота - це здійснення в позаурочний час різноманітної діяльності учнів під керівництвом учителів-вихователів школи, спрямованої на задоволення інтересів і запитів вихованців, розвиток їх інтелектуальних можливостей.
КОНЦЕПЦІЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В СТАРШІЙ ШКОЛІ (НОВА РЕДАКЦІЯ)
24/01/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
Концепція профільного навчання в старшій загальноосвітній школі розроблена на виконання Закону України "Про загальну середню освіту", постанов Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання" та від 13.04.2007 № 620 "Про внесення зміни до п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000р. №1717".
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
24/01/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (затверджено Постановою МОН України В.Г.Кременем 20 грудня 2000р.) 1. Загальні положення і визначення Світовий процес переходу від індустріального до інформаційного суспільства, а також соціально-економічні зміни, що відбуваються в Україні, вимагають суттєвих змін у багатьох сферах діяльності держави. В першу чергу це стосується реформування освіти. Національною програмою "Освіта. Україна ХХІ сторіччя" передбачено забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, запровадження у навчально-виховний процес новітніх...
ЗМІСТ КУРСУ ЗА ВИБОРОМ «ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ»
02/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье рассматривается проблема конструирования содержания курса за выбором «Политическая география» для профильной школы. Автор считает, что школьный курс «Политической географии» должен содержать основы знаний собственно политической географии мира, геополитики и электоральной географии (географии политической борьбы и выборов), поскольку они являются близкими по объекту и предмету исследования.
ДРУКОВАНО-ГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ У СИСТЕМІ ДИДАКТИЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ КЛАСІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ
02/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье приводятся методические рекомендации относительно повышения эффективности обучения физике посредством использования печатно-графических учебных пособий как компонентов системы средств обучения.
СУЧАСНИЙ ПІДРУЧНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ
02/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье рассмотрена роль ученика украинского языка как средства развития коммуникативной компетенции старшеклассников на современном этапе реформирования языкового образования, функции и методические подходы к его построению, которые важно и необходимо учитывать при создании новых учебников для старшей школы.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИРОДОВІДПОВІДНОГО ПРИНЦИПУ В ПІДРУЧНИКУ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (7 клас)
02/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье рассматриваются особенности содержания и структуры учебника по украинской литературе (7 класс), формы и методы организации учебно-воспитатального процесса во время апробации выборочных тематических блоков.
ПРОБЛЕМИ ПІДРУЧНИКА З ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ В ОСОБАХ»
02/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
Среди составляющих содержание школьного исторического образования важным компонентом является учебный материал, который содержит сведения о выдающихся исторических деятелях. Изучение процесса формирования методической мысли относительно освещения исторических личностей ставит нас перед проблемами создания учебника «История Украины первой половины ХХ века в личностях» элективного курса.
ПОЗАТЕКСТОВІ МАТЕРІАЛИ СУЧАСНОГО ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
02/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье автор исследует содержание и функции внетекстовых материалов школьных учебников по иностранным языкам в соответствии с коммуникативным подходом к обучению.
МІСЦЕ І РОЛЬ ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА ІСТОРІЇ В УМОВАХ ДОСЛІДНИЦЬКОГО НАВЧАННЯ
02/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье рассмотрены дидактические функции учебника истории в условиях исследовательского обучения. Выяснена ведущая из них – реализация принципов личностно ориентированного обучения – ее суть, особенности воплощения в школьном учебнике истории древнего мира. Обосновано, что характерным признаком учебника нового поколения является обучение с его помощью методов и приемов обучения, то есть выработка умения учиться, самостоятельно овладевать знаниями.
ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПІДРУЧНИКА «УКРАЇНСЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ ХХ ст.»ДЛЯ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМУ
04/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье рассматриваются особенности структуры и содержания учебника «Украинское возрождение в ХХ веке» для профильных классов общественно-гуманитарного профиля.
ПРО СУЧАСНИЙ СТАН РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ПІДРУЧНИКА З МОВИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ (ВНЗ УКРАЇНИ)
04/02/2011
Статья посвящена анализу современного состояния разработки проблемы создания учебника по языку обучения для иностранных студентов вузов Украины в русле требований современной образовательной парадигмы: развитие индивидуальности студента в межкультурном диалоге, учет когнитивных и аксиологических требований к созданию учебной книги.
ПІДРУЧНИКИ ІЗ ПРАВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН ЯК РЕСУРС ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
04/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье рассматриваются некоторые проблемы учебников по правоведческим дисциплинам, которые изучают в университете будущие социальные педагоги. Обращается внимание на компенсаторное значение вариативной учебной литературы в формировании правокомпетентного специалиста.
ШКІЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ
04/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье рассмотрены проблемы моделирования школьного учебника с «Трудовой подготовки» с учетом специфики предмета и требований высокотехнологического производства на современном этапе на основе достижений психологии, педагогики, сугестологии и сугестопедагогики, развития науки, передовых компьютерных технологий. Затронута проблема и введения в содержание учебника материала, который развивает техническитворческие способности ученика.
ПІДРУЧНИК У КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ США
04/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
Статья посвящена исследованию проблемы учебника в обучении иностранным язикам студентов высших учебных заведений Соединенных Штатов Америки по кредитно-модульной системе; определению еффективности его использование в комплексе с другими средствами.
ДИДАКТИЧНІ «СЕКРЕТИ» УСПІШНОГО БУКВАРЯ
12/02/2011
У статті автор Букваря ділиться своїми дидактичними „секретами”, які сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі опанування найважливіших загальнонавчальних умінь − читання і письма. Подано відгуки учнів і вчителів про першу навчальну книгу з рідної мови.
ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ І РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ НА ЗАСАДАХ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО
18/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
А.В. Топузова Інституту педагогіки НАПН України Перетворення та зміни, що відбуваються в Україні в усіх сферах життя, вимагають від кожної людини творчого підходу до своєї справи, уміння самостійно вирішувати нові завдання, які ставить суспільство перед громадянами. Соціальне замовлення знайшло своє відображення і в орієнтуванні педагогіки та шкільної практики на розвиток творчих здібностей у школярів, необхідності забезпечити особистісно-орієнтований підхід до навчання. Важливим завданням навчання у школі на сучасному етапі має бути не лише формування в учнів певного обсягу знань, а й з...
ПРОЦЕСУАЛЬНА СКЛАДОВА ПІДРУЧНИКА АСТРОНОМІЇ
18/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье на основе анализа существующих в современной педагогике приемов усвоения знаний и применения их в учебном процессе раскрыты подходы к организации процессуальной составляющей современного учебника астрономии.
ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА З ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАМІРІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ
25/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
Рассмотрены особенности структуры и функционирования электронного учебника, доказана необходимость создания современного электронного учебника по формированию профессиональных намерений старшеклассников, показаны его преимущества, основные общественные, дидактичные требования и характеристики. Ключевые слова: профессиональные намерения, процесс формирования профессиональных намерений, профориентация, самоопределение, электронный учебник, информационные технологии.
ДОВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА ЯК СТАН СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ
25/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье рассматриваются вопросы подготовки старшеклассников к профессиональному обучению посредством дифференциации учебно-воспитательного процесса в школе. Дифференцированное обучение помогает выявлению и максимальному развитию задатков и способностей каждого ученика. Существенно важным есть то, что при этом общий уровень образования в средней школе должен быть одинаков для всех. Ключевые слова: довузовская подготовка, старшеклассники, становления личности, дифференциация обучения, социализация.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
25/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье рассматриваются вопросы профессионального становления личности ученика. Важнейшим критерием осознания и продуктивности профессионального становления личности при этом является ее способность находить личное значение в профессиональном труде, самостоятельно проектировать, творить свою профессиональную жизнь, ответственно принимать решения о выборе профессии, специальности и места работы. Ключевые слова: личность, профессиональное самоопределение, профессиональная ориентация, выбор профессии, самореализация, самоосуществление.
МОДЕЛІ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ У ЗМІСТІ ПІДРУЧНИКА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ
25/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье расскрыты модели компетентносного подхода в образовании на основе анализа результатов исследования отечественных и зарубежных ученых, терминологический анализ понятий, которые определяют его сущность. Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный подход, феномен компетентности, ключевые компетентности, самореализация личности, знания, умения, опыт, ценности.
ПЕРЕДУМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ
25/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье рассмотрены и проанализированы основные факторы влияния на ученика в процессе профессионального самоопределения. Профессиональное самоопределение рассматривается как своеобразная проверка гражданской зрелости человека в деле выбора профессии: проверка на его причастность к историческому времени, проверка на ответственность за будущее не только свое, но и всего общества. Ключевые слова: предпосылки, профессиональное самоопределение, личность, профессиональная ориентация, педагогические воздействия, старшеклассники
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ШКІЛЬНОГО ПСИХОЛОГА
25/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
1. СПІВПРАЦЯ ПСИХОЛОГА З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ Психологічна служба є порівняно молодим структурним підрозділом освітніх закладів. Тому досить часто вчителі, адміністрація школи, а іноді й самі психологи недостатньо виразно уявляють собі, яким чином вона має функціонувати і сприяти підвищенню ефективності навчально-виховного процесу. У деяких школах психологічну службу вважають непотрібною. Мовляв, кожен вчитель сам спроможний розібратися у проблемах своїх вихованців і допомогти їм; а психолог займається нікому незрозумілим тестуванням. Якщо адміністрація школи дотримується таких поглядів...
ГРА ЯК ПРОВІДНИЙ ТИП ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА
25/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
У дошкільний період дитина прагне зіставити себе з іншими і активно впливати на ситуацію. Дошкільний (від 3 до 7 років) вік характеризується виникненням нової соціальної ситуації розвитку дитини. У неї вже з'являється коло елементарних обов'язків. Змінюються взаємини з дорослими, набуваючи нових форм, при яких спільні дії поступово заміщуються самостійним виконанням вказівок. Окрім цього, дитини вже вступає в певні стосунки з однолітками, що також визначає ситуацію її розвитку. Внутрішня позиція дошкільника стосовно інших людей характеризується передусім зрослим усвідомленням власного "Я...
МЕТОДИ ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ
25/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
Вікова психологія як галузь психологічної науки використовує комплекс загальноприйнятих методів дослідження сучасної психології. Так, із загальної психології у вікову перейшли всі методи, що використовуються для вивчення когнітивних процесів і особистості. Із соціальної – методи, за допомогою яких вивчається міжособистісні відносини в різних дитячих групах, а також взаємовідносини між дітьми і дорослими. Усі ці методи адаптовані до віку дитини. За метою і завданням дослідження методи вікової психології поділяються на: 1) описові (не експериментальні): - спостереження; - бесіда; -...
ПРОБЛЕМИ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
25/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
Підлітковий вік пов'язаний з перебудовою всього організму дитини, зумовленою насамперед статевим дозріванням. Активізація діяльності статевих та інших залоз внутрішньої секреції спричинює інтенсивний фізичний і фізіологічний розвиток. Основна особливість підліткового віку полягає в неузгодженості процесів статевого дозрівання, загальноорганічного розвитку та соціального формування. Нині ця суперечність, зумовлена випередженням статевого дозрівання, має особливо гострий характер. Основний зміст та специфіку всіх сторін розвитку у підлітковому віці визначає перехід від дитинства до дорослості,...
ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА
25/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
Існують різні підходи до оцінки поведінкової норми і девіації, нормоцентрічеський припускаючий оцінку діяльності людини з позиції її відповідності нормі - соціальної, психологічної, етнокультуральної, вікової, тендерної, професійної, феноменологічної - і нозоцентрічної (психіатричний), розглядаючий поведінку з позицій пошуку і виявлення симптомів хвороби, психопатології. В соціальних науках "норма" - це інтервал, "оптимальна зона, в межах якої система не переходить на патологічний рівень". З цієї точки зору проблема "ненормальності" виявляється в прикордонних ста...
ПСИХОЛОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
25/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
Вступ На даний час психологи, лікарі, педагоги зіштовхуються у своїй практиці з безліччю психологічних проблем, які важко або неможливо охарактеризувати клінічними термінами і не можна вирішувати в рамках традиційної психіатрії. Це проблеми повсякденного життя, пов'язані з труднощами розвитку і пристосування особистості, дисгармонією міжособистісних відносин, соціальними девіаціями (наркоманія, алкоголізм, розпад родини, СНІД і ін.), віковими кризами. Широке коло таких проблем і складає предмет щодо нової професійної галузі — психологічного консультування, що виділилося з клінічної псих...
ДОСЛІДЖЕННЯ ГРУПОВОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ УЧНІВСЬКИХ ГРУП
25/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
Очевидним є той простий факт, що з перших днів свого життя людина пов’язана з певними малими групами, у них і через них вона отримує інформацію та в майбутньому організовує свою діяльність. В цьому значенні феномен малої групи лежить на поверхні і неопосередковано даний соціальному психологу як предмет аналізу. Проблема малої групи є найбільш традиційною. Інтерес до дослідження малих груп виник дуже давно, по суті слід за тим, як почала обговорюватися проблема взаємовідносин суспільства і особистості. Інтуїтивно, кожним дослідником, який приступає до аналізу цієї проблеми, мала група бе...
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ
25/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
У кожної дитини є свій особистий шлях розвитку, але поряд з індивідуальними відмінностями в дітей одного й того ж самого віку спостерігається дещо загальне, завдяки чого вони здаються схожими одна на одну. Це їхні вікові особливості. На підставі цих особливостей виокремлюються певні періоди розвитку, що не є ізольованими, а взаємо перехідними; до того ж, у кожному попередньому періоді виникають і підготовлю ються елементи наступного. Проте такий перехід не завжди відбувається гладко: нерідко нові прояви поведінки є запереченням попередніх. Тоді оточуючим починає здаватися, що дитина нібито не ...
ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА
25/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
Використання загальних теоретичних положень, закономірностей можливо в процесі консультування при обов'язковій конкретизації їх у змісті професійного завдання. Конкретизація можлива в тому випадку, якщо психолог володіє науковими поняттями. Відповідно до теорії Л.С. Виготського, свідомість входить через ворота наукових понять. Індивідуальна свідомість психолога перетворюється в системі наукових понять, у результаті чого він виявиться здатним здійснювати рефлексивні процедури - виділяти предмет свого мислення. Таким предметом у психологічному консультуванні стає логіка індивідуального ж...
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ ПСИХОЛОГА
25/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
Традиційно і в суспільній свідомості, і в науковій літературі при вивчені професійної діяльності спеціалістів соціономічних професій (лікарів, педагогів, психологів, соціальних працівників та ін.) акцент робиться, перш за все, на позитивних аспектах роботи з людьми. Разом з тим цілком очевидно, що саме робота з людьми через високі вимоги, які ставляться перед представниками таких професій, особливу відповідальність та емоційні навантаження потенційно містить в собі небезпеку тяжких переживань, пов’язаних з робочими ситуаціями, і ймовірність виникнення професійного стресу. Саме то...
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
25/02/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
На сучасному етапі розвитку суспільства, незважаючи на велику кількість експериментальних, емпіричних і теоретичних досліджень стану агресивності, концептуальна розробка даного поняття в психологічній літературі залишається недостатньо розробленою. Сьогодні поставлено під сумнів закон існування і розвитку добра. Багато років дітей виховували згідно з цим основним моральним законом: добро породжує добро, а зло здатне породити лише зло. Зараз, як підкреслюють українські дослідники, "цей закон спрацьовує доти і лише там, доки і де сам грунт здоровий. У грунтовно хворому ж "суспільстві&...
ДИДАКТИЧНІ ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ
10/03/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье рассматривается проблема создания программных педагогических средств обучения. Предложены методические рекомендации относительно разработки современных электронных учебников. Обращается внимание на необходимость взаимосвязи теории и практики использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Ключевые слова: электронный учебник, информационно-коммуникационные технологии.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕВАГИ І ВРАЗЛИВІ МІСЦЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ
10/03/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье анализируются финансовые, экологические, технологические и педагогические перспективы и риски массового внедрения в учебный процесс электронных пособий вообще и электронных книг в частности. Автор также считает, что вопрос не исчерпывается приобретением электронных книг. Предстоит провести сложную подготовительную работу, в частности законодательно урегулировать технические и санитарные требования к электронным книгам, завершить информатизацию и подключение всех без исключения школ к Интернету, подготовить к работе с электронными книгами учителей. По мнению автора, электронные учебники не «ликвидируют» печатные учебники; эти два вида учебных ресурсов и впредь будут параллельно использоваться в школах.
РОЛЬ ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА В ОРГАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПІДРУЧНИКІВ “ПРИРОДОЗНАВСТВА 6 КЛ”
24/03/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье рассматривается значение школьных учебников (на примере учебников природоведения, 6 класс) для организации личностно ориентированного обучения учащихся. Ключевые слова: школьный учебник, личностно ориентированное обучение, индивидуальное развитие школьника.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ УЧНІВ З ШКІЛЬНИМ ПІДРУЧНИКОМ В УМОВАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ
24/03/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
Статья посвящена анализу возможностей школьного учебника в условиях дифференцированного обучения. Рассматриваются различные подходы к организации индивидуальной работы учеников в процессе использования учебника на уроках и при выполнении домашних заданий. Ключевые слова: индивидуальная работа, дифференцированный подход.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА
24/03/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
Публикация посвящена проблеме ефективной реализации в учебном процессе общеобразовательной школы личностно ориентированного подхода. Раскрываются теоретико-методические основы личностно ориентированного учебника по географии. Обозначены перспективы дальнейшего исследования рассматриваемой проблемы в ракурсе общей концепции разработки личностно ориентированных учебников по географии в системе непрерывного природоведческого (географического?) образования. Ключевые слова: личностно ориентированный подход, личностно ориентированный учебник по географии.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ ПРО ЛЮДИНУ У ЗМІСТІ ПІДРУЧНИКА НОВОГО ПОКОЛІННЯ
24/03/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье рассматриваются возможности школьного учебника в процессе формирования системы знаний о человеке как самого значительного компонента социального опыта. Акцентируется внимание на необходимости введения методологических знаний в построение учебного материала как вспомогательного средства в условиях интенсивного информационного роста. Ключевые слова: учебник, система, знание, человек, содержание образования, учебные предметы, методология.
МОЖЛИВОСТІ ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА У ФОРМУВАННІ В УЧНІВ УМІНЬ САМОКОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
24/03/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
Статья посвящена анализу возможностей школьного учебника для формирования у учащихся умений самоконтроля за учебной деятельностью, которые являются обязательной составляющей их общеучебных компетентностей. Рассматривается целесообразность использования рефлексивных видов учебной деятельности для их формирования. Приводятся примеры рефлексивных заданий в структуре параграфов школьного учебника, разработанных на основе рефлексивной методики. Ключевые слова: умения самоконтроля, рефлексивная учебная деятельность, школьыій учебник.
ВИМОГИ ДО ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДРУЧНИКОЗНАВСТВА
24/03/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
Представлено систему требований к современному школьному учебнику; теорию создания учебников автор рассматривает как компонент современного учебниковедения. Ключевые слова: учебная литература, школьный учебник, требования к современному школьному учебнику, теория создания учебников, учебниковедение.
ПІДРУЧНИК ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
24/03/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В научной статье раскрыты особенности формирования экономической компетентности, с помощью обучающей литературы, в том числе и учебника. Проанализированы действующие учебники, в которых сохранена экономическая составляющая и предложено собственное видение проблемы формирования экономической компетентности с помощью текстовой части учебника, где фактический материал необходимо конкретизировать. Ключевые слова: экономическая компетентность, процесс обучения, процесс формирования, учебник, интеллектуальная особенность.
ПІДРУЧНИК У СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
24/03/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
Метод анкетирования в системе мониторинговых исследований является важным средством диагностики, прогнозирования, оценки, контроля и коррекции знаний, своевременного устранения неточностей, ошибок и предупреждения причин их возникновения. Ключевые слова: мониторинг, анкетирование, прогнозирование, коррекция, оценивание, информационность, компетентность, коммуникативность, интегрирующий елемент
ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВІДТВОРЮВАННЯ ПРИСТРОЯМИ КОЛЕКТИВНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ[colon] ВИМОГИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
24/03/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
Изложены результаты исследований, которые дают возможность сформулировать требования к электронным средствам обучения, применение которых производится с использованием средств коллективного наблюдения. Требования поданы в форме, которая позволяет их использование на этапах проектирования и создания программных средств. Дополнительно сформулированы некоторые требования к аппаратной составляющей. Ключевые слова: электронные средства обучения, требования, создание.
ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ НА ЕЛЕКТРОННИХ НОСІЯХ[colon] ЛОГІКА АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ І ЛОГІКА ПЕДАГОГІЧНИХ СПОСОБІВ
24/03/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
Статья посвящена анализу возможностей приспособления аппаратных средств для их использования в учебном процессе общеобразовательной школы в качестве учебников. Ключевые слова: учебник, электронный учебник, устройство для чтения книг, педагогический эксперимент, средства информационно-коммуникационных технологий
СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕРМІНІВ, ЯКІ ПОЗНАЧАЮТЬ ЗАСТОСОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВЧИТЕЛЯМИ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
24/03/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье проанализированы термины, которые применяются для обозначения использования информационных технологий. Подано определение понятий «ІТ-готовность», «ІТ-компетентность» и «ІТ-культура» учителей общественно-гуманитарных специальностей. Предлагается употреблять указанные термины с произношением – «ай-ти»-готовность, «ай-ти»-компетентность и «ай-ти»-культура. Ключевые слова: информация, информационные технологии, обучение, учитель, готовность, компетентность, культура.
УПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ПРОЦЕС ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ
24/03/2011
В статье рассматриваются методика внедрения метода проектов в процесс профильного обучения информатике учеников старшей школы. Наши исследования показывают, что введение курсового проекта в учебный процесс требует выполнения определенных этапов: первый этап – внедрение курсового проекта – разработка КП на факультативных и индивидуальных занятиях; второй этап – внедрение курсового проекта в учебный процесс; третий этап –сотрудничество с высшей школой. Ключевые слова: внедрение метода проектов, новые информационные технологии обучения, информационная подготовка, профессиональное образование, метод проектов, содержание учебного предмета «Информатика».
ТЕСТОВИЙ БЛОК ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
04/04/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье рассмотрены вопросы создания электронных учебников. Особое внимание уделено использованию тестовых заданий в электронных учебниках. Ключевые слова: электронный учебник, тестовое задание, тестирование, контроль, качество образования.
ІНФОРМАЦІЙНІ ФУНКЦІЇ, РОЛЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ
04/04/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье рассмотрены и проанализированы методологические подходы определения педагогических возможностей электронных учебников на основе установления информационных функций, дидактической роли и назначения, информационно–познавательной, операционно–деятельностной характеристики их содержания. Ключевые слова: электронный учебник, учебно-познавательная информация, операционно-деятельностная информация, учебный материал, дидактическое назначение, дидактическая роль, информационные функции, аудиовизуальные средства.
ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ[colon] ПОЗИТИВНІ Й НЕГАТИВНІ ФАКТОРИ ВИКОРИСТАННЯ ЇХ У НАВЧАННІ
04/04/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
Роль электронных средств обучения с учетом их положительных и отрицательных факторов влияния на процесс обучения состоит, главным образом, в формировании опыта получения нового знания и опыта интеллектуально-творческой деятельности на основе овладения обучаемыми способами поиска, сбора, анализа, отбора, преобразования информации, моделирования. Ключевые слова: электронные средства обучения, информатизация, гипертекст, индивидуализация, мультимедиа.
РОЗРОБЛЕННЯ І СТВОРЕННЯ СЦЕНАРІЮ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА
04/04/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье рассмотрены и определены технические, педагогические требования, которые необходимо выполнять в процессе конструирования и наполнения составных частей и элементов учебно–познавательной и операционно–деятельностной информацией. Ключевые слова: электронный учебник, сценарий, модуль–кадр, учебный материал, дидактическое назначение, средства обучения, аудиовизуальные средства, модель.
АНАЛІЗ ЗМІСТУ І СТРУКТУРИ СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКІВ З ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ 10 КЛАСУ
04/04/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье проведен анализ содержания и структуры современных учебников по информатике, рекомендованных МОН Украины для 2010–2011 учебного года, по которым будут обучаться учащиеся 10-х классов. Ключевые слова: информатика, учебные программы, учебник, содержание образования, принципы отбора содержания.
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ НАВЧАЛЬНОЇ КНИГИ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ МОВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
04/04/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье раскрыты приоритетные функции применения электронных средств обучения английскому языку, также представлены результаты анализа уроков, которые проходят с использованием современной компьютерной техники в системе он-лайн, получения информации через сеть Интернет. Показаны методические возможности применения электронных учебников, во время чего формируются языковые компетеции. Ключевые слова: концепция личностно ориентированного обучения, электронные учебники, языковая компетенция, компьютерная техника, аудирование.
ЕЛЕКТРОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК У КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬН
04/04/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье рассматривается проблема организационно-методического обеспечения инновационного развития общеобразовательных учебных заведений, роли и места в нем электронного методического пособия. Обосновывается значимость электронного методического пособия для подготовки учителей к осуществлению инновационного развития школы, разработки ими документов организационно-методического обеспечения инновационного развития. Ключевые слова: инновационное развитие общеобразовательного учебного заведения, организационно-методическое обеспечение инновационного развития, электронное методическое пособие.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ СВІТУ
12/04/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье рассматривается использование новых компьютерных технологий и мультимедиа в процессе изучения социальной и экономической географии мира как метод формирования познавательной самостоятельности учеников Ключевые слова: информационные технологии, мультимедийные технологии.
ПРОБЛЕМИ КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ СУЧАСНИХ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ З ГЕОГРАФІЇ
12/04/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье на основе анализа современных школьных учебников географии сформулированы основные педагогические требования, которые необходимо учитывать при конструировании текстового компонента будущих школьных учебников по географии.
ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ПІДРУЧНИКА «КРАЇНОЗНАВСТВО»
12/04/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В статье рассматриваются проблемы подготовки учебника «Страноведение» для учащихся профильной школы. Обращается внимание на содержание учебника и методику работы с ним. Предлагаются рекомендации подготовки учителя к проведению уроков по этому учебнику. Ключевые слова: учебник профильной школы, методы и формы работы, активизация познавательной деятельности учащихся, профессиональное ориентирование.
ВИКОРИСТАННЯ ПРОФІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ З СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ
12/04/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
Раскрыты методические основы организации проектной деятельности старшеклассников в условиях профилизации обучения и работы с учебниками профильного уровня. Ключевые слова: профилизация географического образования, творческая деятельность, метод проектов, сфера услуг, отрасль связи.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ В ЗМІСТІ ПІДРУЧНИКА «ГЕОГРАФІЯ» ДЛЯ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ
12/04/2011 [доступна для зареєстрованих користувачів]
В научной статье раскрыты особенности формирования учебной структуры в содержании учебника по географии для профильной школы. Также поданы методические авторские рекомендации по работе с учебником. Эффективный фактический материал можно использовать на разных этапах урока, а обучающий текстовый материал разумно объединить с теорией, методологией, методическим аппаратом, заданиями, иллюстрациями, дополнениями, словарем понятий и терминов, картами-вкладышами. Ключевые слова: обучение, учебная структура, содержание, учебник, профильная школа.

 Сторінки         1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   » Статей на сторінці   Сортувати заПартнерам
Мы рады приветсствовать Вас в нашем партнерском разделе!
Тру-ляля далее идет текст страницы. Странно, что они написали текст на росийском, тогда как сайт сам украинский. Дизайн сайт успешно выполняется, кажется получается не плохо. Далее текст опять продолжаетися, рука устала писать... кончаются чернила, так что буду заканчивать.
Ваш Бегемот. Усы и хвост мои документы.
Тел.: +380 (44) 2231057
Тел.: +380 (44) 4839994
e-mail: rozumniki@ukr.net
книги Англійська навчання програми автори тести придбання засобів школи навчальні заклади Математика Історія он-лайн заняття


Партнери
uden-s

turkul

Магазин "Туркул" - предлагает туристическое снаряжение для школ и детских туристических кружков! Купить палатку или купить рюкзак, а может нужна газовая горелка у нас вы найдете все что нужно для похода!


Англійська мова
Педагогічний програмний засіб «Іноземна (англійська) мова. Практичний курс (за професійним спрямуванням)»

Геометрія
Електронний навчально-методичний комплект «Геометрія, 11 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів.

Образотворче мистецтво
Педагогічний програмний засіб «Образотворче мистецтво, 4 клас»

Фізика
Педагогічний програмний засіб "Фізика, 7 клас"

©ТОВ "Вiвере Бене2"; ТМ "Розумники"® ; 2009-2010
Розробка 3SunS / Міранда / VivereBene Design
Заказ товара
шт.